Master's thesis supervisor, Kristiina Vainio

Brunila, K. (Handledare)

    Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

    Period20112012
    Examinand
    Examination vidUniversity of Helsinki