Master´s thesis supervisor (Maria Laakko, ERASMUS exchange to Italy)

Viitala, T. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Period11 jan 201615 maj 2017
Examinand
OmfattningInternationell