Mater's thesis supervision _Subtitulación de los términos jurídicos: un estudio contrastivo español, finés e inglés basado en corpus_

Sanromán Vilas, B. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Period20192020
Examinand
OmfattningNationell