Media portrayals of ageing baby boomers in Japan and Finland

Karisto, A. (Handledare), Pietilä, I. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Period2020
ExaminandMotoko Ishikawa
Examination vidSocialpolitik