Meeri Yläsen eläinlääketieteen lisensiaatin tutkielman ohjaaja

Kivistö, R. (Handledare), Rossi, M. (Bihandledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Periodjun 2017apr 2020
Examinand