Mekaanisen ympäristön vaikutus hevosen kavion lamellikerroksen histologiseen rakenteeseen

Karikoski, N. (Handledare), Raekallio, M. (Direktör)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Period2019 → …
Examinand