Member of doctoral thesis committee

Di-Poi, N. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperMedlem i doktorsavhandlingskommitté

Period2018 → …
ExaminandVilma Väänänen