Member of PhD jury of Carlos Moreno-Cinos

Tammela, P. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperOpponent i doktorsavhandling

Period9 okt 2019
Examinand
Examination vid University of Antwerp
OmfattningInternationell