Mentoring of Erasmus Practice of Master Student Julija Svirskaite

Oksanen, H. M. (Annan roll (beskriv i "Relationsbeskrivning"))

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Beskrivning

Erasmus Practice Master Student Mentor
Periodfeb 2013apr 2013
Examinand
Examination vidVytautas Magnus University
OmfattningInternationell