Mentoring of Erasmus Practice of Master Student Michaela Dermendjieva

Oksanen, H. M. (Annan roll (beskriv i "Relationsbeskrivning"))

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Beskrivning

Erasmus Practice Master Student Mentor
Periodjan 2016maj 2016
Examinand
Examination vidUniversity of St Andrews