Metapeptidomics of the gastrointestinal-tract

Mark de Been (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Periodsep 2010jul 2011
ExaminandNahaison Krips
Examination vidUniversity of Helsinki