MFK-411 Kokeelliset työt kemian opetuksessa (5 op)

Pernaa, J. (Lärare)

Aktivitet: Andra aktivitetstyperTyper av övriga aktiviteter - Extern undervisning och koordinering av ämne

Periodjan 2020maj 2020
VidLärarutbildningen, avdelningen för kemi