Military standards, standard bearers and animal motifs in the Roman army.

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Periodjan 2014
ExaminandKirsi Simpanen
Examination vidUniversity of Helsinki