Modeling Conversational Finnish for Automatic Speech Recognition

Virpioja, S. P. (Bihandledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Period3 maj 2018
ExaminandSeppo Enarvi
Examination vidAalto University