Molecular evolution of G protein-coupled receptors – insights into the orexin system

Kukkonen, J. (. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Period2019
ExaminandMaiju Rinne
OmfattningInternationell