MSc supervision

Minoia, P. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Beskrivning

Ecotourism potential of Amani Nature Reserve, Tanzania
Period2013
ExaminandElina Piekkola
Examination vidHelsinki