MSc supervision

Minoia, P. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Beskrivning

Title of thesis: Gendered perspectives on rehabilitation after involuntary resettlement in urban Sri Lanka
Period2015
ExaminandNoora Stenholm
Examination vidHelsinki