M.Sc. Supervision

Santos, H. A. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Period12 nov 201214 dec 2012
ExaminandGerson Schiler
Examination vidGreifswald
OmfattningInternationell