MSc thesis

Overmyer, K. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Periodapr 2018 - dec 2018
ExaminandEveliina Karjalainen
Examination vidAvdelningen för lantbruksvetenskaper