M.Sc. thesis, cosupervision, Extemporaneously prepared medicinal products for children prepared by Finnish Pharmacies, Hanna Varakas

Juppo, A. (Bihandledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Period20162017
Examinand