M.Sc. thesis, cosupervision, The influence of material properties on manufacturability of direct compression tablets

Juppo, A. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Period2017 - 2018
Examinand
Examination vidAstraZeneca R&D, AstraZeneca
OmfattningInternationell