MSc-thesis (Jauhiainen)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Beskrivning

The genus Coccocarpia in Taita Hills, Kenya
Period20122014
ExaminandK. Jauhiainen
Examination vid
  • Helsingin yliopisto