MSc-thesis (Kettunen)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Beskrivning

Fossil lichens in European amber
Period20112012
ExaminandE. Kettunen
Examination vid
  • Helsingin yliopisto