MSc-thesis (Ruotsalainen)

Rikkinen, J. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Beskrivning

Bryophyte vegetation of streams and stream banks in central Finland.
Period2008
ExaminandP. Ruotsalainen
Examination vidHelsingin yliopisto