M.Sc thesis supervision

Helmisaari, H. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Beskrivning

Title of thesis: Kantojen korjuun vaikutus maaperän rakenteellisiin ominaisuuksiin (Effects of stump harvesting on the structural properties of forest soils)
Periodjun 2014 - jan 2015
ExaminandMikael Marjanen
Examination vidUniversity of Helsinki