M.Sc. Thesis Supervision

Santos, H. A. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Period1 sep 201531 jan 2016
ExaminandGiulia Capasso
Examination vidPavia
OmfattningInternationell