M.Sc. Thesis Supervision

Santos, H. A. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Beskrivning

Title of thesis: Cola
Period4 nov 2013 - 7 mar 2014
Examinand Michela
Examination vidPavia
OmfattningInternationell