M.Sc. Thesis Supervision

Santos, H. A. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Beskrivning

Title of thesis: Indomethacin dissolution profiles of loaded porous silicon particles and effect of modified porous silicon particles on cellular interactions
Period1 mar 201030 maj 2010
ExaminandDiogo Neves
Examination vidPorto
OmfattningInternationell