M.Sc. Thesis Supervision

Santos, H. A. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Period1 jan 2015 - 31 maj 2015
ExaminandFederica Pavesi
Examination vidPavia
OmfattningInternationell