MSc Thesis supervision in Development Geography

Minoia, P. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Beskrivning

Online communality in the Finnish Somali diaspora
Period17 maj 2017
ExaminandVille Savoranta
Examination vidAvdelningen för geovetenskaper och geografi