MSc Thesis supervision in Development Geography

Minoia, P. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Beskrivning

Place-based marine conservation and local fishermen’s perceptions, a case study in Watamu National Marine Park and Reserve, Kenya
Period2017
ExaminandMira Kajo
Examination vidAvdelningen för geovetenskaper och geografi