MSc thesis supervision of BSc Sonja Kanerva

Salonen, A. (Handledare), Sonja Anna Lotta Kanerva (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Period1 mar 201730 sep 2017
Examinand
Examination vid Helsingfors universitet
OmfattningNationell