MSc thesis supervision of Jesse Hietanen

Heiskanen, J. (Handledare), Pellikka, P. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Beskrivning

Predicting soil organic carbon and nitrogen content using airborne laser scanning in the Taita Hills, Kenya
Period2016
Examinand
OmfattningNationell