MSc thesis supervision of Pinja-Liina Jalkanen - Patterns of Aggregated Commuting Times in the Helsinki Capital Region

Muukkonen, P. (Handledare), Järv, O. (Bihandledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Beskrivning

Pinja-Liina Jalkanen: Patterns of Aggregated Commuting Times in the Helsinki Capital Region
Period2020
ExaminandPinja-Liina Jalkanen
Examination vid
OmfattningLokal