MSc thesis supervision of Ruut Uusitalo

Pellikka, P. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Period2017
Examinand
OmfattningInternationell