MSc thesis supervision of Toini Kuronen

Pellikka, P. (Handledare), Johansson, T. P. (Handledare), Siljander, M. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Period2016
Examinand
OmfattningInternationell