M.Sc. thesis supervision: Preformulation of tramadol for a feline minitablet formulation, Minna Lehtola

Juppo, A. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Period20152018
Examinand