M.Sc. thesis supervision: The stability of articaine in polymeric solutions and development of oral prepraration for mucositis patients

Juppo, A. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Beskrivning

Title of thesis: The stability of articaine in polymeric solutions and development of oral prepraration for mucositis patients
Period2015
ExaminandHanna-Mari Hakojärvi
Examination vidUniversity of Helsinki