MSc thesis supervisor

Roos, T. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Beskrivning

Title of thesis: Sequential Monte Carlo instant radiosity
Periodmaj 2016
ExaminandSimo Linkola
Examination vidUniversity of Helsinki
OmfattningLokal