MSc thesis supervisor Terhi Lahtinen

Laine, A. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Period2011
ExaminandTerhi Lahtinen
Examination vidUniversity of Helsinki