M.Sc.thesis supervision

Siven, M. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Beskrivning

Zahra Hussein
Period2017 - 2018
Examinand
OmfattningNationell