M.Sc.thesis supervision

Siven, M. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Beskrivning

Title of thesis: Market launch success factors of veterinary drug products in Europe
Period20162017
ExaminandRoosa Kinnunen
Examination vidUniversity of Helsinki