M.Sc.Thesis supervision

Siven, M. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Beskrivning

Satu Itämö
Period20172018
Examinand
OmfattningNationell