M.Sc.Thesis supervision

Siven, M. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Beskrivning

Verner Häggman GMP komplianssi
Period2017 → …
Examinand