Nanocrystal formulation for poorly soluble drugs

Laaksonen, T. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Beskrivning

Title of thesis: Nanocrystal formulation for poorly soluble drugs
Period20092013
ExaminandPeng Liu
Examination vidUniversity of Helsinki