Nanofibrillar cellulose in drug delivery

Laaksonen, T. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Beskrivning

Title of thesis: Nanofibrillar cellulose in drug delivery
Period20092013
ExaminandRuzica Kolakovic
Examination vidUniversity of Helsinki