Nelli Äijö, Yli 75-vuotiailla terveyskeskuspotilailla moniammatillisesti toteutetun omahoitomallin kustannusvaikuttavuus, pro graduohjaus, valmistunut toukokuu 2019

Blom, M. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Periodmaj 2019
Examinand