Neptunium sorption on corundum, montmorillonite and bentonite colloids

Hölttä, P. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Period1 mar 2014 - 3 nov 2014
ExaminandOuti Elo
Examination vidHelsingin
OmfattningInternationell