Neural Information Processing Systems (NIPS) (Tidskrift)

Vanhatalo, J. (Referentgranskare)

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Beskrivning

Reviewer for proceedings of the Neural information processing systems (NIPS) conference
Period2016
Typ av tidskriftTidskrift