Neurologian kliinisten taitojen kouluttaja, johdantokurssi

Sihvonen, A. (Deltagare)

Aktivitet: Andra aktivitetstyperTyper av övriga aktiviteter - Extern undervisning och koordinering av ämne

Periodmar 2014 - apr 2014
VidTurun yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta, Finland